de Transformator

de Transformator

 

vormgevers

van de energietransitie

De overgang naar duurzame energie kleurt onze toekomst en daagt uit tot innovatieve oplossingen. De grote investeringen en inpassing in stad en landschap vragen om scherpe keuzes - maar dat biedt ook kansen voor verbetering van de leefomgeving en betrokkenheid van de bevolking!


Dit vraagt om kennis, visie en overtuigingskracht. Wij helpen u met het verbeelden van die toekomst aan de hand van schetsen, scenario’s en modellen; conceptontwikkeling. Alleen al vanwege omvang en complexiteit vraagt de energietransitie om regie, zorgvuldig kader en doordachte vormgeving.

De Transformator is hierbij uw partner.

Visie en Programmering


Om te komen tot een ruimtelijk voorstel en programma stellen we  meerdere scenario's op. Die kunnen variëren: ambitieniveau, tempo, wijze van energieopwekking, beschikbare locaties enzovoort. Samen met u draaien we aan de knoppen. De scenario's tonen de (ruimtelijke) gevolgen van de keuzes en geven inzicht om te komen tot optimalisatie.

Het voorkeursscenario vormt de onderlegger voor een visie en daaruit voortvloeiende programma's voor gebiedsontwikkeling, vastgoed, energie-productie, en duurzaamheid.

Vormgeving en Architectuur


Er zijn grote opgaven voor de transformatie en verduurzaming van woningen, kantoren en bedrijven als gevolg van de energietransitie. We helpen u bij de strategische keuzes en de vormgeving ervan.

Ook het landelijke gebied zal sterk veranderen. We onderzoeken uw regio op ruimtelijke kenmerken en potentie en brengen in kaart waar mogelijkheden en kansen liggen.

Het integrale karakter van de duurzaamheidsopgave vraagt om een integrale ontwerpbenadering.


Onderzoek en Onderwijs


De wijze waarop de energietransitie ingevoerd zal worden is lastig te voorspellen en zal onderhevig zijn aan veranderingen als gevolg van innovaties en wijziging van de maatschappelijke verhoudingen.

De Transformator werkt samen met verschillende partners die hierbij voorop lopen. Zo werken wij samen met de Hogeschool Utrecht aan het opleiden van een nieuwe generatie ingenieurs die de energietransitie vorm gaan geven.


Regie en Proces


De energietransitie is een proces met veel spelers en belangen. Karakteristiek is de integrale opgave en de multidisciplinaire aanpak. Om vooruit te komen en stappen te maken is het belangrijk om regie te voeren en transparantie te organiseren. Zonder draagvlak komt de energietransitie niet tot stand.

De Transformator kan u assisteren bij het opstellen van een procesplan, projectaanpak en het invullen van de verschillende rollen.