Landgoed Nagele

Landgoed Nagele

In een rustige inspirerende omgeving leren en werken aan een duurzame wereld. Nagele, het wederopbouwmonument in de Noordoostpolder, is op zoek naar een impuls om weer vitaal te worden. De visie van de Transformator stelt voor om het dorp het regionale kennis-, informatie- en onderzoekscentrum te laten zijn voor de energietransitie.

De dorpskern met haar monumentale gebouwen, -verblijven en -dorpsweide is geschikt als Expo. In samenhang met de omliggende landerijen wordt het getransformeerd tot het Landgoed Nagele.

copyright © de Transformator