wat we maken

Subsoil 1

CO2 terug de bodem in! Vormgeven aan een duurzame wereld.

'Biochar', het verkolen van biomassa en daarna terugbrengen in de grond als bodemverbeteraar, is een veelbelovende methode om CO2 voor lange tijd vast te houden en daarmee klimaatverandering tegen te gaan. De Transformator heeft dit opgepakt om de transitie in de landbouw een gezicht te geven in de vorm van de Subsoil 1. Een aantrekkelijke en symbolische verpakking van technische installaties gekoppeld aan een informatiecentrum. Zo kan duurzame techniek ook een verrijking zijn voor ons landschap.

Post-Fossil City

Het Mitochondria-model toegepast op de regio Utrecht. In de overgangszone tussen stedelijk en landelijk gebied, waaronder de monumentale Nieuwe Hollandse Waterlinie, zijn toekomstige energievoorzieningen geprojecteerd.

De Mitochondria plooien zich naar de mogelijkheden en kansen in de Regio. Daarbij is er gezocht hoe die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het (stedelijk) landschap uitmondend in het EnergieFort, de EnergieHof en de EnergieAkker.