Subsoil 1

Subsoil 1

CO2 terug de bodem in! Vormgeven aan een duurzame wereld.

'Biochar', het verkolen van biomassa en daarna terugbrengen in de grond als bodemverbeteraar, is een veelbelovende methode om CO2 voor lange tijd vast te houden en daarmee klimaatverandering tegen te gaan. De Transformator heeft dit opgepakt om de transitie in de landbouw een gezicht te geven in de vorm van de Subsoil 1. Een aantrekkelijke en symbolische verpakking van technische installaties gekoppeld aan een informatiecentrum. Zo kan duurzame techniek ook een verrijking zijn voor ons landschap.

copyright © de Transformator